Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.),
  • akt założycielski,
  • statut Szkoły,
  • statut Przedszkola.

Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łodzi

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno- Przedszkony nr 1 w Łodzi
data: 02-12-2016
wytworzył: Aneta Bartczak
data: 02-12-2016
data: 02-12-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 08-03-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 303